ข่าวประชาสัมพันธ์

NECTEC พัฒนา AI สุดล้ำ ลงสนามสื่อไทย

ผลงานรางวัล Popular Vote | นางสาวศวรรยา ลือชัย (ซอ) คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ได้รับรางวัล Popular Vote กิจกรรมการนำเสนอข่าวปัญญาประดิษฐ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบดิจิทัล รุ่นที่ 17”

เนคเทค-สวทช. มุ่งผลิตนักข่าวมืออาชีพในอนาคต ผ่านโครงการพิราบดิจิทัล รุ่นที่ 17

ผลงานรางวัล Popular Vote | นางสาวแคทรีน นิติธรรมธาดากุล (ซิตี้) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ได้รับรางวัล Popular Vote กิจกรรมการนำเสนอข่าวปัญญาประดิษฐ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบดิจิทัล รุ่นที่ 17”

เนคเทค-สวทช. เสนอผู้ประกาศข่าว AI แห่งอนาคต ในโครงการ “พิราบดิจิทัล” รุ่นที่ 17

ผลงานรางวัลชนะเลิศ | นายกิตติธัช วนิชผล (กันต์) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการนำเสนอข่าวปัญญาประดิษฐ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบดิจิทัล รุ่นที่ 17”

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ เนคเทค-สวทช. และดีแทค ลงนามความร่วมมือนำร่องโครงการฟาร์มสาธิตเห็ดหลินจือด้วยโซลูชัน “ฟาร์มแม่นยำ”

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ เนคเทค-สวทช. และดีแทค ลงนามความร่วมมือนำร่องโครงการฟาร์มสาธิตเห็ดหลินจือด้วยโซลูชัน “ฟาร์มแม่นยำ”