หน้าแรก รู้จักเรา
ข่าว/กิจกรรม
คลังข้อมูล เว็บไซต์แนะนำ
กระดานข่าว ติดต่อ Site Map
 
:: Sansarn Search ::
:: กลุ่มงาน (Program) ::
 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
 
  เลขานุการคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 
  ศึกษานโยบายเทคโนโลยี
ECTI
 
  ดัชนีสังคมสารสนเทศ
 
 

ศึกษายุทธศาสตร์การวิจัย
และพัฒนา ECTI

 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ(สบทร.)
ศูนย์รวม Software ในไทย
ศูนย์รวมสถิติเว็บไทย
เล่นเน็ตอย่างไร ให้สนุก ปลอดภัย และได้สาระ
บริการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บ
ศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ไป web สั้น ๆ ด้วยคีย์เวิร์ด
บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยผ่านเว็บไซด์
เรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต
 
 
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
  29 เมษายน 2548: ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลการศึกษา
"แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
ในประเทศไทย" ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้
- รายละเอียดงานสัมมนา I ใบตอบรับ
- หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://203.185.132.240/seminar/registration.html 
 
  26 เมษายน 2548: ขอเชิญร่วมงานประชุม
"ระดมความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเครือข่ายของประเทศไทย"
ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์บี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนคอนเวนชั่น
- รายละเอียดงานประชุม I ใบตอบรับ
- หรือลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่
http://203.185.132.240/meeting/registration.html
 
  ขอเชิญร่วมแสดงทรรศนะเกี่ยวกับความท้าทายที่มากับการเติบโต
ของอินเทอร์เน็ต โดยร่วมตอบแบบสำรวจประเด็นเชิงนโยบาย
ด้านอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ขอเชิญท่านร่วมตอบแบบสำรวจนี้ได้ที่

http://survey.igov.apdip.net/index_html-th
 
 

24 กุมภาพันธ์ การสัมมนาเชิงระดมความคิดเห็นกับกลุ่มเฉพาะด้าน
(Focus Group) ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเครือข่าย
ของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 113 (Auditorium)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี

- รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิกที่นี่

- แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา

 
  25 มกราคม 2548 ขอเชิญร่วมงานสัมมนานำเสนอผลการศึกษา
โครงการ "แนวทางของประเทศไทยในการพัฒนาซอฟต์แวร์
เสรีและโอเพนซอร์ส" ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้
[รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิกที่นี่]
 
  29-30 พฤศจิกายน 2547 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง
Drafting Comprehensive Laws to Combat Cyberspace
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่
[รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิกที่นี่]
 
  ขอเชิญตอบแบบสอบถามการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ประจำปี 2548
 
  ประกาศผลรางวัลตอบแบบสอบถามโครงการศึกษาวิจัยแนวทาง
การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT ของข้าราชการ
 
  ขอเชิญสะสมตราไปรษณียากรชุดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
   
 




| หน้าแรก | รู้จักเรา | ข่าว/กิจกรรม | คลังข้อมูล I เว็บไซต์แนะนำ | กระดานข่าว | ติดต่อ | Site Map |
Last Update: 2004/03/15
ผู้รับผิดชอบ: วชิราพร คอวนิช Tel: 0-2644-8150
-9 ต่อ 623
Comments & suggestions regarding this web site please contact: wachiraporn@nectec.or.th
For more information, please contact: pld@nnet.nectec.or.th


Policy and Legal Development Division
Copyright ฉ 2002 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.