หมากเพื่อชีวิต(GO Life)
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
Webmaster Talk:

หมากเพื่อชีวิตกระดานนี้เป็นย่างก้าวแรกที่สำคัญในการเรียนรู้ที่จะสืบเสาะแสวงหาความรูู้้และสาระทั้งมวลเกี่ยวกับ "หมากล้อม(GO)"มาเพื่อการเผยแพร่ เนื่องจากเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าศึกษาหลักการ กระบวนการคิดและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีอีกทั้งเป็นการพอกพูนความรู้และประสบการณ์ตรง

ในด้านการเขียนเว็บไซต์ การสร้างระบบมัลติมีเดีย การศึกษาโปรแกรมต่างๆของคณะผู้จัดทำได้เป็นอย่างดี
แม้ว่าเว็บไซต์นี้จะไม่ตระการตา แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเพียรพยายามของคณะผู้จัดทำภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและความร่วมมืออย่างด

ียิ่งจากพี่โต้ง+พี่ต้า...เราอยาก

ทำให้ได้มากกว่านี้ภายใต้เวลาอันจำกัด อนาคตจะมาปรับปรุงเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณท่านอาจารย์เยาวลักษณ์ที่ให้ความอนุเคราะห์นานัปการ

อะไรคือโกะ 

 • เวบไซท์โกะไทย
 •     -บุญเกิ้ม โกะ
      - Insitego
      -GO 2 GO
      -Jiapa Club
 • เวบไซท์โกะต่างประเทศ
 •    - Playgo
     - GoProblems
    - GTL
    - Jan Steen's
         Wallpaper สวยๆครับ
  รวม Wallpaper โกะสวยๆ
  -----------------------------------------------------
         ประวัติเซียนโกะ
  อู๋ ชิงหยวน เซียนโกะเกมส์
  -----------------------------------------------------
         สอนเล่นโกะ
  สำหรับผู้เริ่มเล่นหรือต้องการความรู้เพิ่มเติม
  -----------------------------------------------------
        เกมส์โกะ
  มีเกมส์โกะให้เลือกเล่นหลายแบบเลยครับ
  -----------------------------------------------------

   
   
   
   
   

  <------------------------------------------------------------------------------------------------->

  Webmaster : pangbo@thaimail.com

     Disclaimer