คณะอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้แทนจาก บริษัท โตโยต้าทูโช เน็กตี้ อิเล็กทรอนิกส์ (NETH) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

Facebook
Twitter

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณสุรเชษฐ์ ชุมพล General Manager Software Development พร้อมผู้แทน บริษัท โตโยต้าทูโช เน็กตี้ อิเล็กทรอนิกส์ (NETH) ในโอกาสร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือและเยี่ยมชมห้องทดสอบมอเตอร์เนคเทค เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนและการวิจัยสร้างชุดทดลอง /ทดสอบ และผลิตวิศวกรที่มีทักษะด้านสมองกลฝังตัว MBD (Model-Based Design) โดยเฉพาะมอเตอร์และการควบคุม โดยมี ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค พร้อมด้วย ดร.บุรินทร์ เกิดทรัพย์ และ คุณปกาศิต สมศิริ ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวว่า ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่ Industry 4.0 โดยอุตสาหกรรมรถไฟฟ้า (EV) ก็เป็นอีกอุตสาหกรรมเป้าหมายของ SMC ในอนาคตจะมีเครื่องมือทดสอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น Software Simulate, VCU, รวมไปถึง Hardware in the Loop (HIL) โดยมีแผนลงทุนเพิ่มเพื่อให้ภาคเอกชน ภาคการศึกษาได้ใช้งาน ซึ่งเป็นการทำงานวิจัยใกล้อุตสาหกรรมมากขึ้น โดยเนคเทคพร้อมสนับสนุนการทำงานและมองหาแหล่งทุนร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ภาคเอกชน ต้นปีหน้าขอเชิญคณะไปเยี่ยมชมห้องทดสอบมอเตอร์ ณ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง

นำเสนองานวิจัย mcTEST แท่นทดสอบวัดคุณสมบัติมอเตอร์ รวมทั้งบริการทดสอบมอเตอร์ที่ SMC โดย ดร.บุรินทร์ เกิดทรัพย์ และ คุณปกาศิต สมศิริ ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน (MAP)

เยี่ยมชมห้องทดสอบมอเตอร์ และสาธิตการทดสอบมอเตอร์เบื้องต้น อาคาร Nectec Pilot Plant