บริษัท ไออีบิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

Facebook
Twitter

[8 เมษายน 2565] บริษัท ไออีบิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ผู้พัฒนา SmartWI software เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center) ณ อาคารเนคเทค Pilot Plant เพื่อศึกษาดูงานในส่วนของ Digital Lean Learning Factory และหารือความร่วมมือจัดคอร์สฝึกอบรมด้าน Digital lean