บริษัทกุลธร เคอร์บี้ (Kulthorn Kirby – KK) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

Facebook
Twitter
[17 มีนาคม 2565]  บริษัทกุลธร เคอร์บี้ (Kulthorn Kirby – KK) ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ในประเทศไทย และที่ปรึกษา Prof. W. Travis Horton เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center) ณ อาคารเนคเทค Pilot Plant เพื่อศึกษาดูงานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติและ IIoT ในงานอุตสาหกรรม และการทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง โดยมี คุณรพีพงศ์ โชครุ่งอิสรานุกูล และ ดร.สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ ทีมนักวิจัย CPS ให้การต้อนรับ