SMC ต้อนรับคณะผู้แทนจากBossard (Thailand) Limited

Facebook
Twitter
[18 กรกฎาคม 2565] คุณวุฒิชัย มีประเสริฐสกุล General Manager พร้อมคณะผู้แทน จากบอสสาร์ด (ประเทศไทย) บริษัทระดับโลกที่ให้บริการทางด้านวิศวกรรมและการจัดการโลจิสติกส์สำหรับน็อต-สกรู ได้เข้าเยี่ยมชมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง โดยมี ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำกับและดูแลเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ สวทช. และดร.กมล เขมะรังสี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย ให้การต้อนรับ และนำเสนอในส่วนของ Smart Warehouse for Smart Factory Platform และ UNAI Platform (แพลตฟอร์มอยู่ไหน)
 
“UNAI” แพลตฟอร์มระบุตำแหน่ง ที่สามารถแสดงข้อมูลเส้นทางการเคลื่อนที่ หรือตำแหน่งของคน วัตถุสิ่งของภายในอาคารแบบออนไลน์ โดยเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย (Tag) อุปกรณ์นี้จะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย (Anchor) และแองเคอร์แต่ละตัวจะคำนวณและส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งรองรับการใช้เครือข่ายทั้ง 3G/4G Cellular Network และ 5G โดยเซิร์ฟเวอร์จะคำนวณหาตำแหน่งของแท็กได้อย่างแม่นยำและส่งข้อมูลตำแหน่งไปแสดงผลที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน UNAI แบบเรียลไทม์ ซึ่งระบบนี้สามารถนำไปใช้ในการติดตามตำแหน่งได้ทั้งบุคคล วัตถุภายในอาคาร รถ Forklift ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งเครื่องมือทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

นอกจากนี้ ทางบริษัทได้นำเสนอเกี่ยวกับระบบ Smart Factory Logistics พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองการดำเนินงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็น 4.0 ร่วมกัน อีกทั้งยังได้ร่วมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือในระยะต่อไป