SMC Spotlight ส่องไฟให้ภาคอุตสาหกรรม EP.3

Facebook
Twitter
เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนตัดสินใจ‼️
🚗 หากอยากเปลี่ยนรถยนต์คู่ใจ ให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
—————————
SMC Spotlight💡ส่องไฟให้ภาคอุตสาหกรรม ขอนำเสนอเรื่องราวที่ต้องรู้ ก่อนตัดสินใจปลี่ยนรถยนต์คู่ใจของคุณ ให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมจับกระแสตลาด โอกาส และการเติบโตของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)ในมุมมองจากนักวิจัย
🔺 โดย ดร.ดวิษ กิระชัยวนิช นักวิจัย ทีมวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เนคเทค สวทช.
🔺 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
🔺 เวลา 10.00 – 11.00 น.