ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน Sustainable Manufacturing Center (SMC) ได้มาร่วมบรรยายและนำผลงานมาจัดแสดงในงาน MATRA Thailand 2022

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน Sustainable Manufacturing Center (SMC) ได้มาร่วมบรรยายและนำผลงานมาจัดแสดงในงาน MATRA Thailand 2022 ตั้งแต่วันที่ 28-30 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นงนุช พัทยา (NICE) จังหวัดชลบุรี

SMC EECi x EEC Automation Park ร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือ

นักวิจัยและทีมงาน ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เยี่ยมชม EEC Automation Park พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านอุตสาหกรรม