เมื่อแฮกเกอร์เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว [กรณีศึกษาผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก]

การโจมตีทางไซเบอร์ภาคอุตสาหกรรม ส่งท้ายไตรมาสแรกของปี 2022
เรียกได้ว่าเป็น ปรากฏการณ์ “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” ​