Edge และ Cloud ในยุคโรงงานอัจฉริยะ

บทความ | ดร.เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์ ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) หน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ (NCCPI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภาพปก | กรรวี แก้วมูล เรียบเรียง | ศศิวิภา หาสุข ปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things ถูกยกให้เป็น “Mega Trend” ที่จะส่งผลมหาศาลต่อธุรกิจทุกๆ ด้าน เราได้เห็นอุปกรณ์หรือ Things ที่สามารถสื่อสารกันผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้นและเริ่มติดตลาด ตั้งแต่อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ (Smart Thermostat) ไปจนถึงสายข้อมือตรวจวัดกิจกรรมของผู้สวมใส่ (Fitness Bracelet/Tracker) ความสามารถที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกประเภททำให้เกิดโมเดลบริการใหม่ๆ และสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจหันมาให้ความสนใจนำเทคโนโลยี IoT มาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อพูดถึง IoT ทุกคนมักจะนึกถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ให้สื่อสารกันได้ผ่านคลาวด์ ดังนั้นในยุค IoT คลาวด์ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ การเก็บข้อมูล และการประมวลผล จึงไม่น่าแปลกใจที่ปริมาณ Data Center เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในแต่ละปี เช่นเดียวกับปริมาณข้อมูลที่วิ่งบนอินเทอร์เน็ต … Read more

การสื่อสารในงานอุตสาหกรรมด้วยโพรโทคอล Modbus

บทความ | ดร.ธีรเชษฐ์ สูรพันธุ์ และ ณฐพล ตันสังวรณ์ ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) หน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ (NCCPI) ภาพปก | ศศิวิภา หาสุข เรียบเรียง | วลัยลักษณ์ คงพระจันทร์ การสื่อสารตามมาตรฐาน Modbus เป็นหนึ่งในมาตรฐานการสื่อสารแบบอนุกรม (Serial Communications protocol) ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (Industrial Automation Systems : IAS) เพื่อสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ควบคุมพีแอลซี (Programmable Logic Controllers : PLC) อุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor) อุปกรณ์เครื่องกล อุปกรณ์ขับเร้า (Actuator) หน่วยตรวจวัดระยะไกล (Remote Terminal Unit : RTU) รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมและแสดงสถานะของอุปกรณ์ต่างๆ (Supervisory control and Data … Read more

ถอดรหัสความสำเร็จ ! เดินเกมธุรกิจด้วย IoT สัญชาติไทย

บทความ | วลัยลักษณ์ คงพระจันทร์ โลกธุรกิจยุคดิจิทัล สิ่งมีค่าเทียบเท่าเงินหรือน้ำมัน คือ ข้อมูล (Data) ที่สามารถพลิกโฉมธุรกิจทุกวงการสู่ความสมาร์ตในศึก Digital Distribution แต่การได้มาซึ่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งปริมาณ ความเร็ว ความหลากหลาย และถูกต้องนั้น จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) หรือ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง เสมือนไฮเวย์ที่เชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลสู่จุดหมาย ปัจจุบันเกิดแพลตฟอร์มไอโอที (IoT) ให้เลือกใช้บริการจำนวนมากตอบรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและหนึ่งในนั้นคือ เน็ตพาย (NETPIE) แพลตฟอร์ม IoT สัญชาติไทย ล่าสุด NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) หรือ แพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง ได้เปิดตัวเวอร์ชันใหม่ “NETPIE 2020” ปลดล็อคขีดจำกัด IoT เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภายในงานทีมผู้พัฒนารวมถึงพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองความท้าทายของการพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมแชร์ประสบการณ์การเดินเกมธุรกิจด้วย IoT สัญชาติไทย เรื่องราวก้าวแรกของ IoT … Read more