(ปรับปรุง) รายชื่อร่างมาตรฐานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

เพิ่มรายชื่อร่างมาตรฐานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

  • NT4001 ขนาดรูปร่างคนไทย
  • NT2009 อุปกรณ์จัดเส้นทางที่ทำหน้าที่เป็น SIP Server : ข้อกำหนดทั่วไป
  • NT5001 ชิปขยายสัญญาณรามาน
  • NT4010 รหัสแท่งสองมิติสำหรับจัดเก็บเนื้อหาสาระภาษาไทย