ประกาศล่าสุด

เชิญร่วมงานสัมมนาประชาพิจารณ์/รับฟังข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานมอดูลและส่วนประกอบเชิงหน้าที่ สำหรับดาตาเซนเตอร์

สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (…
Read more

ประกาศ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ เล่ม ๓ ระบบรู้จำ ส่วนที่ ๑ ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ

โดยที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอ…
Read more

ประกาศ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เล่ม ๒ ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ

โดยที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กรอนิกส์และคอมพ…
Read more

การรับฟังข้อคิดเห็น ร่างมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ – เล่ม 3 ระบบรู้จำ ส่วนที่ 1 ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ

ปัจจุบันระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอได้มีการนำม…
Read more