เชิญร่วมงานสัมมนาประชาพิจารณ์/รับฟังข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานมอดูลและส่วนประกอบเชิงหน้าที่ สำหรับดาตาเซนเตอร์

สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประชาพิจารณ์/รับฟังข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานมอดูลและส่วนประกอบเชิงหน้าที่ สำหรับดาตาเซนเตอร์

ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Webex

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://forms.gle/CZcMBVVxmEnAqKb78

รายละเอียดเข้าร่วมสัมมนาผ่านแอพลิเคชั่น Webex พร้อมลิงค์สำหรับ ดาวน์โหลด ร่างมาตรฐานฯ และแบบเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

1. ลิงค์ ดาวน์โหลด ร่างมาตรฐานมอดูลและส่วนประกอบเชิงหน้าที่ สำหรับดาตาเซนเตอร์
https://drive.google.com/file/d/1gKn5hKXN8oPYhaST_ZaVRzq50OubFk5-/view?usp=sharing

2. ลิงค์ เข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ฯ ออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Webex
https://meeting-nstda.webex.com/meeting-nstda/j.php?MTID=m3d4c38e83a2897545a4a707a8f510990
Meeting number: 2515 183 9167
Password: NGiGH9cYh33

3. ลิงค์สำหรับเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานฯ
https://forms.gle/7r3oEWqz46fcYihF7