เวียนร่างมาตรฐาน

การรับฟังข้อคิดเห็น ร่างมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ – เล่ม 3 ระบบรู้จำ ส่วนที่ 1 ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ

ปัจจุบันระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอได้มีการนำม…
Read more

การเวียนขอข้อคิดเห็น ต่อ ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความทนทานต่อสภาพแวดล้อม – เล่ม 1 ทั่วไป และ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลสำหรับใช้ในสำนักงานหรือที่พักอาศัย – เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาพแวดล้อม – เล่ม 4 ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพ…
Read more