ผลการค้นหา

Tag: สุขภาพ

รับโจทย์วิจัยประเด็นนวัตกรรมสุขภาพ ผสานความร่วมมือ กรมการแพทย์ x สวทช.

รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมงานวิจัย สวทช. หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางสนับสนุนการนำงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์