ผลการค้นหา

Tag: Farm to School

ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน จับมือร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP หวังยกระดับสินค้าเกษตรไทย สร้างรายได้ ขยายตลาด ด้วยฐานข้อมูล

พิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP มุ่งยกระดับสินค้าเกษตรของไทย ด้วยฐานข้อมูลทางการเกษตร และฐานข้อมูลการตลาดจากความต้องการซื้อขายสินค้าเกษตร

Farm To School เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าเกษตรระหว่างโรงเรียนและเกษตรกร สนับสนุนการสร้างสำรับอาหารกลางวันโดยใช้ผลผลิตในพื้นที่

Farm To School เป็นระบบเชื่อมโยงผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน เป็นผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก ระบบ Thai School Lunch หรือระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ

การเคหะแห่งชาติ จับมือ “เนคเทค สวทช.” เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและ ปศุสัตว์ ในโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชน

ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างเครื่องมือในการสร้างอาชีพและรายได้ ให้กับผู้เช่า รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ในโครงการเคหะสุขประชา เพื่อส่งเสริมการทำการเกษตร ยกระดับผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คุณภาพชีวิต และรายได้ แก่ผู้เช่าในโครงการฯ เกษตรกร และผู้ประกอบการเทคโนโลยีการเกษตรไทยได้อย่างยั่งยืน