ผลการค้นหา

Tag: UNAI

UNAI Platform แสดงศักยภาพเชิงการประยุกต์ใช้ผลงานในเวที ไทยวิวัฒน์

UNAI “อยู่ไหน” แพลตฟอร์มที่สามารถให้บริการข้อมูลตําแหน่งหรือข้อมูลเส้นทางการเคลื่อนที่ ของคนหรือวัตถุสิ่งของภายในอาคารแบบออนไลน์

เนคเทค สวทช. ต้อนรับ คกก.กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ สภาอุตสาหกรรม

คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมผลงาน LUNAR และ UNAI หารืองานวิจัยประยุกต์ใช้ด้านความปลอดภัยในโรงงาน

สวทช. จัดใหญ่ งาน NAC2022 ‘พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัย-นวัตกรรม BCG’บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 28-31 มีนาคมนี้

 แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 (17th NSTDA Annual Conference: NAC2022) ภายใต้แนวคิด “พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG”

เนคเทค จับมือไดซินและ ดีแทค ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยเทคโนโลยี 5G ต่อยอดเป็นต้นแบบดันไทยสู่ฮับซัพพลายเชนยานยนต์ในเอเชีย

แพลตฟอร์ม “อยู่ไหน” ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันและสถานะการทำงานของรถ AGV ผ่านเครือข่าย 5G ของทางดีแทคตอบโจทย์การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)

[Poster] UNAI อยู่ไหน

ระบบระบุตำแหน่งภายในาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ AoA

เนคเทค สวทช. โชว์ผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในปีนี้ จัดขึ้นบนแนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Art – Science – Innovation and Creative Economy)” โดยมีเป้าหมายสำคัญคือให้งานนี้เปลี่ยนระบบความคิดของคนไทยให้หันมาสนใจ ชื่นชอบวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนมุมมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก น่าตื่นเต้น น่าเรียนรู้และจับต้องได้ ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น นิทรรศการความก้าวหน้าและกิจกรรมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมสำหรับเยาวชน

UNAI : อยู่ไหน 3 มิติ

UNAI หรือ “อยู่ไหน 3มิติ” เป็น แพลตฟอร์มสําหรับให้บริการข้อมูลตําแหน่ง