เนคเทค สวทช. ร่วมเปิดโลกเทคโนโลยีธุรกิจ 5G แห่งอนาคตในงาน Byond Mobile

Facebook
Twitter

28 กันยายน 2565 ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ร่วมเปิดงาน ‘BYOND MOBILE’ (บิยอน โมบาย) 2022 ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน กล่าวว่า “เนคเทค สวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี 5G มาโดยตลอด และพร้อมที่จะสนับสนุนทุกงานวิจัยอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อผลักดันและเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงตั้งเครือข่ายความเร็วสูง และการทดสอบเสถียรภาพของเครือข่าย 5G ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi เป็นศูนย์กลาง เป็นนวัตกรรมแห่งใหม่บนพื้นที่ EEC ณ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเดิม รวมทั้งสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งภายในการพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติจากคุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาอีกด้วย

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช.

ในโอกาสนี้ ดร.กมล เขมะรังสี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG) นำเสนองานด้าน 5G Technology Demonstration and Transfer for Smart Factory/Manufacturing พร้อมดร.ละออ โควาวิสารัช และนายเกรียงไกร มณีรัตน์ จากทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ (LAI) นำผลงาน UNAI แพลตฟอร์มระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารแบบเวลาจริง ด้วยสัญญาณบลูทูธพลังงานต่ำ และระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร ด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ AoA ร่วมจัดแสดงภายในงาน

งาน ‘BYOND MOBILE’ (บิยอน โมบาย) เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจ 5G เครือข่ายความเร็วสูง อันจะเป็นจุดนับพบที่สำคัญของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรม 5G ต่อยอดสู่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงผู้ให้บริการและสตาร์ทอัพได้มาพบปะเจรจาธุรกิจเพื่อการต่อยอดในอนาคต โดยงาน BYOND MOBILE 2022 มีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ตั้งแต่เวลา 10:00-18:00 น. นับเป็นอีกงานที่ผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์รวมของธุรกิจ 5G แห่งอนาคต ตลอด 2 วันของการจัดงาน มีการนำเสนอเทคโนโลยีสุดล้ำสำหรับธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์ด้วยระบบดิจิทัล เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ กระบวนการผลิตและวิทยาการหุ่นยนต์ สมาร์ทซิตี้ เมืองแห่งเทคโนโลยี และยานยนต์แห่งอนาคต ด้วยความร่วมมือจากบรรดาผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการด้านเครือข่ายความเร็วสูง อินเตอร์เน็ต เครือข่ายการสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และระบบไอทีอัจฉริยะมากกว่า 50 แบรนด์ พร้อมด้วยตารางงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการที่อัดแน่นสำหรับผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังการแบ่งปันข่าวสารความรู้ แนวโน้มของธุรกิจ นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ การสาธิตผลิตภัณฑ์โดย CEO แบรนด์ชั้นนำมากกว่า 40 วิทยากรรับเชิญ ตลอดจนการแข่งขัน Start-up ของธุรกิจสายเทคโนโลยีซึ่งได้รับความสนใจอย่างคับคั่ง