เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลบอดีเรย์ (BodiiRay)

Facebook
Twitter
BodiiRay

 

BodiiRay

 

บอดีเรย์ (BodiiRay) คือ เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสองมิติแบบ U-Arm ที่วิจัยพัฒนาและผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เครื่องบอดีเรย์นี้ใช้ในการตรวจดูอวัยวะภายในแบบสองมิติเพื่อใช้ในการคัดกรองและวินิจฉัยโรคโดยเน้นบริเวณปอดในเบื้องต้น สามารถแสดงภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัลผ่านซอฟต์แวร์แสดงภาพแบบ Real-time เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการวินิจฉัยโรค ทำให้การวินิจฉัยโรคและวางแผนรักษามีความแม่นยำ เครื่องบอดีเรย์ถูกออกแบบโดยมุ่งเน้นให้มีต้นทุนที่ต่ำ แต่ยังคงคุณภาพและประสิทธิภาพเทียบเท่ากับระบบเอกซเรย์ดิจิทัลที่มีจำหน่าย โดยทำการออกแบบโครงสร้างเครื่องกลและไฟฟ้าของระบบ พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับตั้งค่าและควบคุมการฉายเอกซเรย์และระบบจัดเก็บภาพถ่ายเอกซเรย์ (BodiiRay Software) และพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับประมวลผลและแสดงภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล (BodiiView Software)

BodiiRay

 

BodiiRay

 

ปัจจุบันเครื่องดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยทางปริมาณรังสีจากกองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) และผ่านการทดสอบทางคลินิกในมนุษย์แล้ว

เครื่องบอดีเรย์ได้เปิดทดลองให้บริการ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งในขณะนี้ได้ใช้ทดสอบกับคนไข้ที่โรงพยาบาลแล้วมากกว่า 2,000 ราย

จุดเด่นของเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลบอดีเรย์ (BodiiRay)

  • สามารถแสดงผลภาพเอกซเรย์ได้ทันที
  • เหมาะสำหรับการวินิจฉัยแบบรวดเร็ว
  • สถานพยาบาลไม่ต้องเตรียมพื้นที่การจัดเก็บฟิลม์ภาพ
  • ปริมาณรังสีที่คนไข้ได้รับน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์แบบฟิลม์

คุณสมบัติของเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลบอดีเรย์ (BodiiRay)

Tube Voltage
40 – 125 kVp
Tube Current
10 – 500 mA
Exposure Time
1 ms – 10 s
mAs
0.1 – 500 mAs
Generator power
40 kW
Focal spot
1.2 / 0.6 mm
Detector type
A-Si TFT FPD
Detector size
17”x17”
Detector pitch
0.143 mm
Image size
3000 x 3000 pixels
Source to detector distance
100 – 180 cm
Power requirement
100 – 240 VAC, 50/60 Hz, Single Phase, 8 A
dentiiscan2

 

ความร่วมมือ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
บริษัท คงศักดิ์เอกซเรย์ การแพทย์อุตสาหกรรม จำกัด

สนใจผลิตภัณฑ์/ผลงาน

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)ฅ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email : business[at]nectec.or.th