รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเอสอาร์มอเตอร์

Facebook
Twitter
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเอสอาร์มอเตอร์

 

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเอสอาร์มอเตอร์ (SR Motor Electric Motorcycle) เป็นเทคโนโลยีมอเตอร์ใหม่ ทำให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีสมรรถนะสูง ในราคาประหยัด เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดปัญหาทางด้าน มลพิษทางอากาศ

SR Motor

 

จุดเด่นของเทคโนโลยี

 • เอสอาร์มอเตอร์ หรือ สวิตซ์รีลัคแตนซ์มอเตอร์ (Switched Reluctance Motor, SR Motor) เป็นเทคโนโลยีมอเตอร์ชนิดใหม่ ไม่มีแม่เหล็กถาวร ผลิตได้ง่าย ราคาไม่แพง มีประสิทธิภาพสูง ทนทานต่อการใช้งาน
 • การชาร์จแบตเตอรี
  • Quick Charge Station: 25 min (Li-ion Model Only)
  • Normal Charge 220 Vac: 4-6 hr
 • มีสมรรถนะใกล้เคียงกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันขนาด 110-120 CC
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเอสอาร์มอเตอร์

 

คุณสมบัติ

 • ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์พิกัดกำลัง 3.5 kW
 • ระบบส่งกำลังแบบ Continuous Variable Transmission (CVT)
 • น้ำหนักบรรทุก 150 kg (เทียบเท่าผู้โดยสาร 2 คน)
 • Li-ion Battery Model
  • แบตเตอรีชนิด LiFePO4, 16 cells, 51.2 V, 60 Ah, BMS
  • ระยะทางวิ่งมากกว่า 80 km (ทดสอบที่ความเร็วคงที่ 40 km/h)
  • ความเร็วสูงสุด 80 km/h
  • น้ำหนักรถ 130 kg
 • Lead-acid Battery Model
  • แบตเตอรีชนิดตะกั่วกรด จำนวน 4 ชุด, 48 V, 55 Ah
  • ระยะทางวิ่งมากกว่า 40 km (ทดสอบที่ความเร็วคงที่ 40 km/h)
  • ความเร็วสูงสุด 70 km/h
  • น้ำหนักรถ 150 kg

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
 • สถานศึกษา

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

 • กำลังดำเนินการ

วิจัยพัฒนาโดย

หน่วยปฏิบัติการวิจัย ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (AAERU)
โทร. 02 564 6900 ต่อ 2401

สนับสนุนโดย

กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ กฟภ.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th