อุปกรณ์ในระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก

Facebook
Twitter
Near-Zero-Watt StandbySystem

 

ระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก (Near-Zero-Watt Standby System) สามารถนำมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้รีโมทคอนโทรล เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องเสียง หรือเครื่องปรับอากาศ ได้โดยง่าย เพียงเชื่อมต่อระบบ สแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้รีโมทคอนโทรลส่งพลังงานในการควบคุมการเปิด-ปิด ซึ่งระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมากนี้สามารถรองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง 1 กิโลวัตต์ และรีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ในระยะ 2-3 เมตร

Near-Zero-Watt Standby System

 

Near-Zero-Watt Standby System

 

จุดเด่นของเทคโนโลยี

การคิดค้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนำระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมากสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบกล่องแยก ต่อใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่ หรือการนำระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมากสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าควบรวมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า และยังช่วยเพิ่ม โอกาศการแข่งขันในตลาด ซึ่งอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ประกอบการไทยที่มีบทบาทในปัจจุบันได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรมโทรทัศน์ และอุตสาหกรรมเครื่องเสียงและเครื่องเล่นดีวีดี

คุณสมบัติ

  • รองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้รีโมทคอนโทรล
  • รองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง 1กิโลวัตต์
  • รีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ในระยะ 2-3 เมตร
Near-Zero-Watt Standby System

 

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

  • ผู้บริโภค: นำระบบแบบกล่องสำเร็จรูปไปใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่
  • ผู้ประกอบการ: นำระบบควบรวมเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างทำการผลิต

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

  • อยู่ระหว่างยื่นคำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1201003308 “ระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมากสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า”

วิจัยพัฒนาโดย

ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนวัตกรรมไร้สาย (RFE)

สอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th