Chuebannammueang

Facebook
Twitter
ชื่อบ้านนามเมือง

 

ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : แอปพลิเคชัน “ชื่อบ้านนามเมือง” เป็นแอปพลิเคชันค้นหาชื่อประเทศ เมืองหลวง ดินแดน และเขตการปกครองทั่วโลก รวมถึงชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล และเขตการปกครองพิเศษในไทย มากกว่า 1,500 แห่ง ผู้ใช้สามารถค้นชื่อบ้านเมืองทั่วโลกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากทั้งตัวอักษรตั้งต้นและส่วนหนึ่งของชื่อ

ชื่อบ้านนามเมือง

 

การแสดงผลการค้นหาแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ชื่อบ้านเมืองของต่างประเทศแสดงผลเป็นภาษาไทยและการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ส่วนชื่อบ้านเมืองในประเทศแสดงผลเป็นภาษาไทยและการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน ทำให้ผู้ใช้สามารถสะกดชื่อบ้านเมืองได้ถูกต้อง และนอกจากนี้ ยังมีการบันทึกประวัติการค้นหาของผู้ใช้อีกด้วย

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้งานเทคโนโลยี:

  • แอปพลิเคชันนี้เหมาะสำหรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือ อาจารย์
  • ผู้ประสงค์ใช้ชื่อบ้านเมืองหรือสถานที่เพื่อการอ้างอิง

พัฒนาโดย:

  • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
Cinque Terre

 

Click here to download
Cinque Terre

 

Click here to download