SafeMate

Facebook
Twitter

ช่วยวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ โดยใช้ sensor ที่มีอยู่บน smartphone ที่เรียกว่า Accelerometer sensor ซึ่งสามารถประมวลผลเหตุการณ์ในการขับขี่แบบ real-time เช่น การเบรก การเร่ง เปลี่ยนเลน และเลี้ยวกะทันหัน สามารถแจ้งเตือน (alert) เมื่อมีการขับขี่แบบอันตราย เช่น แจ้งเตือนด้วยเสียง แจ้งเตือนแบบ icon บนแผนที่ มีเครื่องหมายตกใจบนหน้าจอ เครื่องสั่นเมื่อขับเร็วเกินความเร็วที่กำหนด นอกจากนี้ SafeMate ยังมีระบบคิดคะแนนประเมินการขับขี่ เก็บประวัติการขับรถพร้อมแสดงข้อมูลรายสัปดาห์ และแชร์ข้อมูลผ่าน Facebook เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่ได้

Cinque Terre

 

Click here to download
Cinque Terre

 

Click here to download