ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Facebook
Twitter
Aerator Control System

 

ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aerator Control System for Aquaculture) เป็นระบบเฝ้าระวังออกซิเจนละลายและควบคุมเครื่องเติมอากาศ สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น บ่อเลี้ยงกุ้ง ทำงานโดยการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลาย และเปิด ปิดเครื่องเติมอากาศให้มีระดับออกซิเจนที่เหมาะสม แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานและการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ทั้งเว็บบราว์เซอร์ และ แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

จุดเด่นของเทคโนโลยี

 • ตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายตลอด 24 ชั่วโมง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจากการที่ระดับที่ออกซิเจนต่ำกว่าระดับที่เหมาะสม
 • ควบคุมเครื่องตีน้ำตามค่าออกซิเจนละลาย เพิ่มจำนวนเครื่องตีน้ำเมื่อออกซิเจนลดต่ำ และลดจำนวนเครื่องตีน้ำเมื่อค่าออกซิเจนสูงเพียงพอ ช่วยให้ประหยัดพลังงานที่ใช้กับเครื่องตีน้ำ
 • ตรวจวัดออกซิเจนตลอดวันทำให้สลับการทำงานของมอเตอร์อัตโนมัติเมื่อมอเตอร์หยุดทำงานจากกระแสไฟเกิน
 • สามารถกำหนดรูปแบบและเวลาแบบการเปิดเครื่องตีน้ำในรูปแบบพิเศษ เช่น เพื่อช่วยรวมตะกอนของเสียในบ่อโดยอัตโนมัติ หรือการควบคุมการหมุนเวียนของน้ำในบ่อ
 • คำนึงถึงชั่วโมงการทำงานของเครื่องตีน้ำในการเลือกเปิดเครื่องตีน้ำให้มีชั่วโมงการทำงานที่สมดุลย์กัน ยืดอายุเครื่องตีน้ำ และภาระการซ่อมบำรุงระหว่างรอบการเลี้ยง
 • มีการบันทึกข้อมูลการทำงานและค่าการตรวจวัดทำให้สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการเลี้ยงในรอบถัดๆไป ได้สะดวก
 • แจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปรกติ ผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์ และไฟฉุกเฉินหน้าบ่อ เช่น ค่าออกซิเจนละลายต่ำ เครื่องตีน้ำตัดการทำงานจากกระแสเกิน
Aerator Control System for Aquaculture

 

Aerator Control System for Aquaculture

 

คุณสมบัติ

 • เป็นระบบแบบแยกส่วนซึ่งประกอบด้วย กล่องควบคุมหลักประจำบ่อ และ กล่องควบคุมเครื่องตีน้ำ ทำงานร่วมกันผ่านการสื่อสารแบบไร้สาย
 • กล่องควบคุมหลัก ทำหน้าที่เชื่อมต่อเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดค่าในบ่อ และกำหนดการทำงานให้กล่องควบคุมเครื่องตีน้ำ พร้อมทั้งบันทึก ส่งค่าการทำงานเข้าสู่อินเตอร์เน็ต และแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปรกติ
 • กล่องควบคุมเครื่องตีน้ำ ทำหน้าที่เปิดปิดเครื่องตีน้ำ และตรวจสอบการทำงานของเครื่องตีน้ำ
 • ในแต่ละบ่อจะมีกล่องควบคุมหลัก 1 กล่อง ซึ่งสามารถควบคุมเครื่องตีน้ำได้สูงสุด 32 เครื่อง และมีกล่องควบคุมเครื่องตีน้ำตามจำนวนที่ต้องใช้ในการควบคุมเครื่องตีน้ำ โดยแต่ละกล่องควบคุมเครื่องตีน้ำได้สูงสุด 4 ตัว

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

 • กล่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ ปลากระพง
 • สถาบันวิจัย นักวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
กลุ่มผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • กลุ่มผู้จำหน่ายอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ผู้จำหน่ายเครื่องตีน้ำ
 • กลุ่มผู้ผลิต จำหน่ายอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม เครื่องมือวัดต่างๆ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

 • ลิขสิทธ์ในซอฟต์แวร์

วิจัยพัฒนาโดย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2460

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th