บทความพิเศษ

Knock Knock Knock เปิดประตูรู้จักเนคเทค | EP.7 URCONNECT

ไม่มีรู้จักทีมวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับตรวจวัดและสั่งการอุปกรณ์ต่างๆ สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล