ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร เลื่อนชั้นขึ้นทำเนียบ Fellow Member ของสมาคมแสง OSA

Facebook
Twitter

สมาคมแสงประกาศรายชื่อ Fellow Member หรือ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส ประจำปี พ.ศ.2560

สมาคมแสง Optical Society (OSA) ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เลื่อนชั้นขึ้นทำเนียบ Fellow Member หรือ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส รายใหม่ในปี พ.ศ.2560 ทั้ง 96 ท่าน ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาด้านออพติคและโฟโทนิกส์ โดยการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการของสมาคมในที่ประชุม เมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) ในปี พ.ศ.2560 สำหรับความสำเร็จอันโดดเด่นในการวิจัยพัฒนาด้านวิศวกรรมโฟโทนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนวัตกรรมเพื่ออุปกรณ์ชีวการแพทย์ อุปกรณ์ใยแก้วนำแสง และระบบเซนเซอร์

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

สมาคมแสง Optical Society (OSA) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1916 (พ.ศ.2459) เป็นสมาคมวิชาชีพชั้นนำด้านออพติคและโฟโทนิกส์ ซึ่งเป็นที่รวมตัวของผู้ประสบความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและผู้นำทางธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.osa.org/awards

วันที่เผยแพร่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 13:29