KidBright | ตอนที่ 1 แนะนำการเชื่อมต่อ KidBright

Facebook
Twitter
KidBright | ตอนที่ 1 แนะนำการเชื่อมต่อ KidBright

KidBright เป็นบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียน ได้ออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อและใช้งาน เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถทำให้ผู้เรียนสนุกและได้เรียนรู้ตลอดการออกแบบ ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มต้นกันเลย!

อุปกรณ์ในกล่อง KidBright ประกอบด้วย

  • บอร์ดหลัก
  • บอร์ด Sensor Hub
  • สายเชื่อมต่อ
  • ขาตั้ง
KidBright | ตอนที่ 1 แนะนำการเชื่อมต่อ KidBright
อุปกรณ์ในกล่อง KidBright

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ

  1. ประกอบขาตั้งกับบอร์ดหลัก ให้ครบทั้ง 4 ขา
  2. ติดตั้งบอร์ด Sensor Hub ไว้ด้านล่างบอร์ดหลัก โดยให้ขั้วสีขาวของบอร์ดหลักและบอร์ด Sensor Hub อยู่ฝั่งเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการต่อสาย
  3. ต่อสายเชื่อมต่อเข้ากับทั้ง 2 บอร์ด เพียงเท่านี้เราก็จะได้บอร์ด KidBright ที่พร้อมใช้งานแล้ว

วันที่เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2560 15:56