MENU
Banner

[Hall of Fame] ทีม KidBright คว้ารางวัล "กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2563"

nectec-halloffame-kb-2020
ข้อมูลและภาพถ่าย | ฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาองค์กร (PSD)

5 ต.ค. 2563 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ทีมนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผู้พัฒนาผลงาน “KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ”
นำโดย ดร.อภิชาติ อินทรพาณิชย์ ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด และคุณพีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร ผู้แทนทีมวิจัย เข้าร่วมในพิธีรับโล่พระราชทานรางวัล “กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น” ประจำปี 2563
ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46
จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ในโอกาสนี้ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมแสดงความยินดี

โครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีของรัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อจูงใจให้มีนักวิชาการ และนักพัฒนาเทคโนโลยีของไทยที่มีความสามารถสูงจำนวนมากขึ้น และหันมาช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ในโลกได้โดยเร็ว มุ่งหวังจะก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยในอนาคต ในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีความจำเป็นน้อยลงที่จะต้องพึ่งพาและซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศต่อไป

nectec-halloffame-kb-2020
nectec-halloffame-kb-2020
nectec-halloffame-kb-2020

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว