ผลการค้นหา

Tag: NECTEC Hall of Fame 2020

นักวิจัยเนคเทคคว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก

ดร.ชัยณรงค์ อมรบัญชรเวช ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพลธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564

[Hall of Fame] ทีม KidBright คว้ารางวัล “กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2563”

ผู้พัฒนาผลงาน “KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ” นำโดย ดร.อภิชาติ อินทรพาณิชย์ ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด และคุณพีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร เป็นผู้แทนทีมวิจัย เข้าร่วมในพิธีรับโล่พระราชทานรางวัล “กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น” ประจำปี 2563