MENU
Banner

"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" กุญแจของการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต

"จังหวัดภูเก็ต" พื้นที่เป็นเกาะล้อมรอบด้วยทะเลอันดามัน มีประชากรประมาณ 380,000 คน ขณะเดียวกันในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากกว่า 16 ล้านคน เพื่อให้เมืองภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไม่ใช่มีเพียงแค่ความสวยงาม แต่ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสะดวกสบายและความปลอดภัย สร้างความรู้สึกอุ่นใจให้กับประชาชนท้องถิ่น รวมถึงนักท่องเที่ยว ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการปัญหาต่างๆ ให้ทุกคนได้สุขทุกครั้งที่มาเยือนภูเก็ต ภายใต้แนวคิด

  • Smile : ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความสุข
  • Smart : การบริหารจัดการเมืองอย่างชาญฉลาด
  • Sustainable : เมืองเติบโตอย่างมั่นคง ดูแลและยั่งยืน

Smart City ในบริบทของจังหวัดภูเก็ต

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สมาร์ทซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตมีการบริหารจัดการเมืองอย่างไร

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สมาร์ทซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตจัดการกับปัญหาต่างๆ ของเมืองโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ อีกหลายด้าน ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา 
เพื่อพาภูเก็ตก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เช่น

  • ทำแอปพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต
  • มีสัญญาณ wi-fi ให้บริการฟรี ครอบคลุมทุกพื้นที่
  • มีระบบการรายงานสภาพจราจรแบบ Real-time
  • ใช้กล้อง CCTV ช่วยตรวจตราความสงบเรียบร้อย ป้องกันอาชญากรรม ด้วยระบบจับภาพป้ายทะเบียน ติดตามพิกัดรถและบุคคลต้องสงสัย
  • มีระบบกวดขันวินัยจัดการจราจร เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
  • มีระบบวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น สถานีรายงานสภาพอากาศ เซ็นเซอร์วัดคุณภาพน้ำ ระบบบริหารจัดการเก็บขยะแบบครบวงจร
  • มีศูนย์สั่งการอัจฉริยะ ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

หลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ถูกน้อมนำมาเป็นกุญแจในการไขประตูสู่เส้นทางของการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ทำงานโดยอาศัยความร่วมมือจากประชารัฐ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคนในท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแล พัฒนาต่อยอด ให้มีความยั่งยืน

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สมาร์ทซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

การพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City จะต้องนึกถึงความต้องการและปัญหาของเมืองเป็นหลัก เมืองที่ต่างกัน มีบริบทของความต้องการและปัญหาที่ต่างกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นเมืองแบบไหน ก็สามารถนำหลักการนี้ ไปปรับใช้ให้เมืองของคุณเป็น Smart City ได้

ภูเก็ตทำได้ เมืองอื่นๆก็ทำได้

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือ "ถอดบทเรียน Smart Phuket : เส้นทางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ" ในรูปแบบ PDF ได้แล้ววันนี้

Cinque Terre
[ดาวน์โหลด] หนังสือถอดบทเรียน SMART PHUKET : เส้นทางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สมาร์ทภูเก็ต Smart Phuket เมืองอัจฉริยะ สมาร์ทซิตี้

วันที่เผยแพร่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 23:02