อว. จับมือพันธมิตรเดินหน้าโครงการ U2T ต่อเนื่อง ปรับการทำงานเป็น “จิตอาสา” รับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
u2t-2021

อว. จับมือพันธมิตรเดินหน้าโครงการ U2T ต่อเนื่อง ปรับการทำงานเป็น “จิตอาสา” รับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ ช่วยงานโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

20 เมษายน 2564 ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงข่าว “3 เดือน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ความสำเร็จและก้าวต่อไป” พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่ร่วมในโครงการ โดยมี ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

ศ.ดร.เอนก กล่าวว่า โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T เริ่มต้นเมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ตนยินดีที่จะได้มาสรุปความสำเร็จในเบื้องต้นของงานซึ่งเป็นเวลาเดียวที่มีการระบาดของโควิด – 19 รอบ 3 ทั้งนี้ อว.จะดำเนินโครงการ U2T อย่างต่อเนื่องเพราะโครงการ U2T เกิดขึ้นจากความต้องการของรัฐในการจ้างงานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 อยู่แล้ว โครงการนี้จะทำให้ตำบลต่างๆ มีความเข้มแข็ง มีรากแก้วหยั่งลงไปในดินได้

u2t-2021

ความสำเร็จประการแรก คือ อว.ทำให้เกิดการจ้างเกือบ 6 หมื่นคน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จที่สุดในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาทำให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในประเทศได้ถึงเดือนละกว่า 700 ล้านบาท โดย 3 เดือนที่ผ่านมา ตนลงพื้นที่ไปติดตามการจ้างงานในภาคเหนือ จ.ลำปาง ภาคอีสานที่ จ.บึงกาฬ และภาคใต้ที่ จ.นราธิวาส ได้พูดคุยกับชาวบ้าน พวกเขาดีใจมากที่หมู่บ้านกลับมาคึกคัก ในตำบลมีคนมาจับจ่ายใช้สอย นักเศรษฐศาสตร์ ของ อว.คำนวณว่า เงินเดือนกว่าครึ่งหนึ่ง ของผู้ได้รับการจ้างงาน หมุนเวียนอยู่ภายใน 3 พันตำบลนั่นเอง

ประการต่อมา การจ้างงานทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ได้รับการจ้างงานกับชุมชนเกือบ 1 หมื่นโครงการ เฉลี่ยตำบลละ 30 โครงการ ซึ่งผู้ได้รับการจ้างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิต สามารถทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ได้อย่างกลมเกลียว

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการจ้างงานยังได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานตำบล เพื่อสำรวจปัญหาและประเมินศักยภาพ ทำให้ทราบถึงจำนวนตำบลที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือและตำบลที่สามารถพึ่งพาตัวเองเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้ พร้อมด้วยการเก็บข้อมูลความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม เพื่อนำข้อมูลมาสนับสนุนโครงการ BCG หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และที่สำคัญ อว. จะปรับการทำงานของโครงการ U2T ไปเป็นจิตอาสาโรงพยาบาลสนามเพื่อสู้ภัยโควิด – 19 อีกด้วย

u2t-2021

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ถือเป็นนโยบายและโครงการสำคัญของรัฐบาล โดย สวทช. ได้ส่งบุคลากรและเทคโนโลยีไปช่วยสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ

ข้อมูลข่าว :