MENU
Banner

เนคเทคต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด ดูงานทางด้าน Solar Cell

visitor2019-solarcell

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูง สนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวน 12 คน เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และภาพรวมงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งขอคำปรึกษาแนะนำเทคโนโลยีทางด้านการประหยัดพลังงานที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

visitor2019-solarcell

โดยมี ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เกียรติร่วมต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำผลงานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเซลล์แสงอาทิตย์ ณ อาคาร NECTEC Pilot Plant

visitor2019-solarcell
Solar Cell NECTEC เนคเทค เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่เผยแพร่ 30 ตุลาคม 2562 16:02