ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เนคเทค สวทช.

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์