Logo - NECTEC and Backto NECTEC HomepageNational Electronics and Computer Technology

Software Review : ซอฟต์แวร์แนะนำicon หน้าแรก
icon OpenOffice.org
icon Linux SIS
icon ImpressTemplate
icon ปลากัด e-Book
icon AnalysisTools
icon Development
icon Education
icon Entertainment
icon Font
icon Genaral
icon Goodies
icon Edutrainment
icon Server
icon Secutity
icon Utilities

Open Source Software & Freeware

OpenOffice.org

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานสำนักงานในกลุ่ม Open Source รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการปรับเปลี่ยนโฉมหน้า และการใช้งานให้คล้ายคลึงกับซอฟต์แวร์ออฟฟิศที่เป็นที่นิยม ทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนเอกสารกับไมโครซอฟท์ออฟฟิศได้ด้วย OpenOffice.org ประกอบด้วย Writer โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์, Calc โปรแกรมสเปรดชีต, Impress โปรแกรมพรีเซนเทชัน และ Draw โปรแกรมวาดภาพ ทั้งฟังก์ชันการทำงานของชุดโปรแกรมนี้ประกอบด้วย

OpenOffice.org Writer

เป็นโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ที่มีความสามารถครบถ้วน เหมาะสำหรับการสร้างเอกสารระดับมืออาชีพ รายงาน จดหมายข่าว หรือโบรชัวร์ Writer มีความสามารถในการจัดการ style ได้อย่างสะดวก ทำให้การจัดรูปแบบเอกสารเป็นเรื่องง่าย

OpenOffice.org Calc

มีความสามารถทางด้านสเปรดชีตครบถ้วน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคำนวณ วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้วยเครื่องมือสร้างชาร์ตสองและสามมิติ Calc มีฟังก์ชันทางธุรกิจ สถิติ และวิทยาศาสตร์ครบถ้วน พร้อมทั้งความสามารถในการทำ pivot table

OpenOffice.org Impress

เป็นเครื่องมือสร้างพรีเซนเทชันที่สมบูรณ์ คุณสามารถใช้ effect และ animation เพื่อสร้างสไลด์มัลติมีเดียที่นำเสนอข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่คุณสามารถวาดไดอะแกรมและรูปภาพประกอบได้ภายใน Impress เลย

OpenOffice.org Draw

เป็นเครื่องมือวาดภาพที่รองรับทั้งเว็กเตอร์และบิตแมป สามารถใช้สร้างได้ตั้งแต่ไดอะแกรมง่าย ๆ ไปจนถึงรูปที่ประกอบด้วยวัตถุ 3 มิติ หรือ special effect เหมาะสำหรับวาดภาพเป็นส่วนประกอบในเอกสารหรือพรีเซนเทชัน Draw มี connector ที่ใช้เชื่อมวัตถุเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถเคลื่อนวัตถุโดยที่ยังรักษาเส้น ระหว่างกัน ทำให้งานวาดไดอะแกรมที่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่ง่ายดาย

OpenOffice.org Base

เป็นเครื่องมือจัดการดาต้าเบสที่ทำให้คุณสามารถสร้างและจัดการดาต้าเบสได้ อย่างง่ายดาย คุณสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก สร้างรายงานที่ซับซ้อน หรือทำจดหมายเวียนจากดาต้าเบสลูกค้า คุณสามารถสร้างดาต้าเบสภายใน OpenOffice.org หรือเชื่อมต่อกับดาต้าเบสภายนอกทั้งที่เป็นโอเพนซอร์สและเชิงพาณิชย์เช่น dBase, MySQL หรือดาต้าเบสตัวอื่น ๆ โดยผ่านทาง ODBC และ JDBC

นอกจากฟังก์ชันการทำงานเบื้องต้นดังกล่าว โปรแกรมยังมีจุดเด่นหลายด้าน ดังนี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล โทร. 02-564-6900 ต่อ 2353 - 2354
Mail to Web Master

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.0-2564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology