กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

Facebook
Twitter

กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์เป็นหน่วยวิจัยภายใต้ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มีทีมวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยในรูปของอุปกรณ์ตรวจวัดและเครื่องมือที่สามารถประยุกต์ใช้งานในหลายๆ ด้าน อาทิ อาหารและเกษตร การแพทย์และสาธารณสุข พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และ ยกระดับชุมชนและคุณภาพชีวิต

ผลงานของทีมวิจัยครอบคลุมตั้งแต่การสร้างเทคโนโลยีฐานพร้อมทั้งสั่งสมองค์ความรู้ในรูปแบบของบทความวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทรัพย์สินทางปัญญา และต้นแบบทั้งระดับการพิสูจน์แนวคิดในห้องปฏิบัติการ ระดับการทดลองใช้ในสภาพการใช้งานจริง และ ระดับที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนไปขยายผลหรือทำประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ทีมวิจัยยังได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ อาทิรางวัลผลงานวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ และการยอมรับในระดับนานาชาติ อาทิ ICO/ICTP Gallieno Denardo Award, Fellow of Optical Society of America และ Fellow of Society for Optical Engineering

สารบัญ

วิสัยทัศน์

กลุ่มวิจัยที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์และที่ยอมรับในระดับชาติและสากล

พันธกิจ

สร้างผลงานวิจัยและวิศวกรรมที่เป็นที่ยอมรับและใช้ได้จริง

เทคโนโลยีของหน่วยวิจัย

 • Biophotonics
 • Fiber-optics components
 • Optical spectroscopy and instruments
 • Quantum optics and Quantum computation
 • Nanofabrication based on Physical Vapor Deposition (PVD)/Chemical Vapor
 • Deposition (CVD)
 • Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS)
 • Semiconducting metal oxides
 • Carbon-based electrochemical sensor
 • Vacuum coating system and components
 • Solar cells fabrication technology
 • Photovoltaic modelling and simulation
 • Terahertz spectroscopy
 • Electron beam technology

ห้องปฏิบัติการวิจัย

ติดต่อ

กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

โทร. : (+66) 2-564-6900 ต่อ 2306
 SSDRG, สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์