ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC)

Facebook
Twitter
📌ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC) ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 9:00-13:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20B อาคารเบญจจินดา
.
ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) นำโดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ NECTEC และผู้อำนวยการ SMC และทีมทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SEC) นำโดย ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัย พร้อมด้วยนักวิจัยและ ดร.กลิกา สุขสมบูรณ์นักวิจัยทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) พร้อมด้วย ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด เพื่อรับทราบการดำเนินงานและบริการของบริษัท พร้อมทั้งได้รับฟังเกี่ยวกับ Technology และเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC) ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือในระยะต่อไป โดยมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ