ผลการค้นหา

Tag: เนคเทค

เนคเทค สวทช. จับมือ ส.ท.อ. พร้อมพันธมิตรเอกชน ร่วมยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยแพลตฟอร์มสารสนเทศขั้นสูง พร้อมเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC)

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี 2564 หรือ NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2021 (NECTEC–ACE 2021)

รับสมัครผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สวทช. ประกาศรับสมัครผู้อำนวยเนคเทค เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

“ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย” ผอ.เนคเทค-สวทช. รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

“ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย” ผอ.เนคเทค-สวทช. รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

[Hall of Fame] KidBright คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในงาน ITE 2019

เนคเทคนำผลงาน “KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ในเวทีการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ITE 2019)

รักษ์น้ำ RakNam

รักษ์น้ํา เป็นระบบพยากรณ์และจําลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ําเค็ม

BigStream: Real-time Data Platform

Big Stream คือ แพลตฟอร์มสําหรับการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์

[Hall of Fame] “เนคเทค” รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ปี 61 ของ จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการประจำปี 2561 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด โดยมี คุณโสภาวรรณ  วิทย์ดำรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน เป็นผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) รับมอบเกียรติบัตรจากนายนายจรูญศักดิ์  สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี บรรยากาศการรับมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี การจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ใบรับรองและรางวัลแก่สถานประกอบกิจการของจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง พนักงาน ให้มีความปลอดภัยในการทำงาน มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สามารถเป็นต้นแบบแก่สถานประกอบกิจการอื่น ตลอดจนเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ทีมงานที่มีส่วนร่วมกันทำให้เนคเทคได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 คณะกรรมการจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ปทุมธานี ได้เข้ามาตรวจสอบระบบบริหารจัดการด้านความ ปลอดภัยฯ พร้อมทั้งบรรยากาศในการตรวจสอบระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ และการเยี่ยมชมพื้นที่การทำงาน ของ

[Hall of Fame] เนคเทครับโล่เกียรติคุณ “แบบอย่างของนวัตกรรมแห่งความสุข” จาก สสส.

ขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุข เพื่อการพัฒนาองค์กรที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน