ผลการค้นหา

Tag: EV

เนคเทค สวทช. X พันธมิตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ HIL Solutions for Power Converter Applications in EV

กิจกรรมพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า จาก เนคเทค สวทช. ร่วมกับ บ.พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด OPAL-RT TECHNOLOGIES และมหาวิทยาลัยนเนศวร

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า : มอเตอร์ไฟฟ้า

ระบบขับเคลื่อนของยานยนต์ไฟฟ้ามี “มอเตอร์ไฟฟ้า” เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญ ซึ่งแต่ละชนิดจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป จึงควรเลือกใช้แต่ละประเภทให้เหมาะสม

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร TGI และ SNC FOMER เยี่ยมชมเนคเทค สวทช. พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC )