ผลการค้นหา

Tag: Museum Pool

เนคเทค หารือ CEA แสวงหาแนวร่วม นำเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตอบโจทย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย

แลกเปลี่ยนแนวคิด แนวทางร่วมสร้างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ช่วยเสริมเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ

Musuem Pool ร่วมทัพ 11 โครงการไฮไลต์ในนิทรรศการ “กสทช. เสริมสร้างความรู้ ส่งทุนสร้างสิ่งดีดี” ปี 66

“กทปส.” เตรียมจัดสรรทุน 1.5 พันล้าน หนุน “โครงการกระจายเสียง – โทรทัศน์ – โทรคมนาคม” สร้างประโยชน์สาธารณะปี 67 พร้อมอวดโฉมโครงการไฮไลต์ ปี 66 ในหลากมิติ

เนคเทค สวทช. จับมือ อพท. และ บพข. นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เนคเทค สวทช. โดยการสนับสนุนจาก บพข. จัดกิจกรรมประมวลภาพความสำเร็จตลอดทั้งโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยหลังภาวะโควิด 19

ประกาศผล Museum Pool Contest 2021 !! ประชันไอเดีย 11 มรภ.ภาคอีสาน ปั้นคอนเทนต์ตามรอยวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์

Museum Pool Contest 2021 ประชันไอเดีย 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน สร้างคอนเทนต์ตามรอยวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์

เนคเทค สวทช. ผนึกกำลัง 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน ส่งเสริมและผลักดัน 5 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค ตอบโจทย์โมเดล BCG เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เนคเทคส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาคด้วย KidBright, ThaiJo, MOOC, Navanurak Platform และ Museum Pool ตอบโจทย์โมเดล BCG