MuEye: เลนส์มิวอาย

Facebook
Twitter

กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้มีการพัฒนาความสามารถของกล้องจุลทรรศน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกล้องจุลทรรศน์มีหลากหลายประเภท หลายราคาขึ้นกับจุดประสงค์การใช้งาน สำหรับภารกิจของ เนคเทค สวทช ในแง่มุมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น การพัฒนาเครื่องมือแลบที่ซับซ้อน ราคาสูง มีขั้นตอนการบำรุงรักษาเยอะ หรือเข้าถึงยาก ให้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย ราคาตามกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้งานภาคสนามได้ดี หรือแม้กระทั่งมีความจูงใจให้เยาวชน สามารถเข้าใจในวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น มีความสนุกและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานวิจัย ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายและจะมีประโยชน์ต่อการผลิตกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้พัฒนากระบวนการผลิตเลนส์พอลิเมอร์ที่มีความทนทานต่อการขึ้นเชื้อรา กำลังขยายสูง เพื่อใช้งานกับกล้องของสมาร์ทโฟน ทำให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบพกพา เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับโรงเรียนหรือครูที่ไม่สามารถจัดซื้อหรือบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์ราคาแพงสำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ อีกทั้งกล้องสมาร์ทโฟนในปัจจุบันมีสมรรถนะสูง ความละเอียดสูงในราคาถูกกว่าระบบบันทึกภาพที่ใช้เชื่อมต่อกับกล้องจุลทรรศน์ ทำให้โดยรวมแล้ว กล้องจุลทรรศน์มิวอายสามารถตอบโจทย์การใช้งานในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาในประเทศไทยได้ดี การผลิตเลนส์พอลิเมอร์ด้วยกระบวนการนี้ได้รับการผลิตและจัดจำหน่ายไปแล้วกว่า 6,000 ชุดกล้องจุลทรรศน์ คิดเป็น 18,000 ชิ้นเลนส์ อีกทั้งทีมวิจัยได้พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขข้อจำกัดในการใช้งานเลนส์ที่มีขนาดเล็ก และโปรแกรมถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานเป็นกล้องจุลทรรศน์เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์สูงสุด

MuEye

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์:เลนส์มิวอาย รุ่น 25S,50S,100S

เลนส์พอลิเมอร์ มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อการใช้งาน สามารถติดกับกล้องถ่ายภาพพกพาอย่างแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน และใช้งานเป็นกล้องจุลทรรศน์พกพา

MuEye
รูปที่ 1 แสดงเลนส์มิวอายรุ่น 50S

วิธีใช้

 1. ใช้มือสะอาดจับที่ฐานรองรับเลนส์ (กำลังขยายสามารถเลือกได้ ขึ้นกับรุ่นของเลนส์)
 2. วางเลนส์ไว้หน้ากล้อง (สามารถใช้งานได้ทั้งกล้องด้านหน้า และด้านหลังของอุปกรณ์ถ่ายภาพพกพา)
 3. กดฐานรองรับเลนส์เล็กน้อยเพื่อให้ฐานรองรับแนบสนิทกับกล้อง
 4. ปรับระยะห่างจากวัตถุให้เหมาะสม ใช้ส่องดูวัตถุและบันทึกภาพ/วิดิทัศน์ ตามต้องการ
 • เลนส์มิวอายรุ่น 25S
  • กำลังขยาย 25 เท่า
  • ระยะห่างจากวัตถุ 10 มิลลิเมตร
 • เลนส์มิวอายรุ่น 50S
  • กำลังขยาย 50 เท่า
  • ระยะห่างจากวัตถุ 5 มิลลิเมตร
 • เลนส์มิวอายรุ่น 100S
  • กำลังขยาย 100 เท่า
  • ระยะห่างจากวัตถุ 2.5 มิลลิเมตร

วิธีการเก็บรักษา

เก็บในกล่องเลนส์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝุ่นละออง สามารถทำความสะอาดด้วยสบู่เหลว น้ำยาล้างจาน แชมพู และล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งโดยไม่ต้องเช็ด

 • Magnification: Model 25S (Single lens 25x) Model 50S (Single lens 50x) Model 100S (Single lens 100x)
 • Mounting: Self-attached-flexible polymer
 • Handle: Clear reinforced polymer for easy handling
 • Compact case: Circular case 8.15g, Weight 8.3g (net), 0.15g (gross) Patents pending
MuEye

อุปกรณ์ขาตั้งแบบ DIY มีน้ำหนักเบา เหมาะกับการใช้งานในทุกที่ ชุดอุปกรณ์ประกอบเองนี้จะช่วยกระตุ้นทักษะการเรียนรู้ของผู้ใช้ อีกทั้งมีแหล่งกำเนิดแสง แบตเตอรี่ และลูกบิดหมุนปรับระยะวัตถุ ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ด้วยเลนส์มิวอายสนุกยิ่งขึ้น

วิธีใช้

 1. ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ตามหมายเลขที่แสดงตามรูปที่ 2
 2. นำแบตเตอรี่ (หมายเลข 8) เชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดแสง
 3. เปิดแหล่งกำเนิดแสงจากสวิตซ์ใต้แผ่นหมายเลข 1
 4. ใช้งานร่วมกับเลนส์มิวอาย ส่องดูตัวอย่างตามต้องการ ตามรูปที่ 3
MuEye
รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์ขาตั้งแบบ DIY

คำอธิบายหมายเลขต่างๆ

 • หมายเลข 1 แผ่นด้านบน ใช้รองรับแหล่งกำเนิดแสง วงจรไฟฟ้า และ สวิตซ์ของแหล่งกำเนิดแสง
 • หมายเลข 2 แผ่นรองรับตัวอย่าง ใช้งานชิ้นงานตัวอย่าง สามารถปรับความสูงได้
 • หมายเลข 3 ฐานล่าง ใช้รองรับอุปกรณ์ขาตั้ง
 • หมายเลข 4 สกรู ใช้เชื่อมต่อแผ่นด้านบนและฐานล่าง และใช้ปรับความสูงของแผ่นรองรับตัวอย่าง
 • หมายเลข 5 เสายึด ใช้สร้างความแข็งแรงของชิ้นงาน
 • หมายเลข 6 ลูกบิดปรับความสูง ใช้ปรับความสูงของแผ่นรองรับตัวอย่าง
 • หมายเลข 7 เกลียว ใช้รองรับลูกบิด
 • หมายเลข 8 แบตเตอรี่ ใช้ให้พลังงานแก่แหล่งกำเนิดแสง
MuEye
รูปที่ 3 แสดงการใช้งานของขาตั้งและเลนส์มิวอายทั้งกล้องด้านหน้าและด้านหลัง

Weight (without battery) 55.5g , Weight (with battery) 92.5g, Battery life 40 hours

หมายเหตุ: รูปแบบของขาตั้งสำหรับวางตัวอย่างอาจมีการปรับเปลี่ยนได้

MuEye

วิจัยและพัฒนาโดย
ทีมนักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PTL)

สนใจผลิตภัณฑ์:
ติดต่อ : ศูนย์หนังสือ สวทช.
https://www.thaibookfair.com

 

MuEye Timeline