MENU
Banner

MuEye: เลนส์มิวอาย

กล้องจุลทรรศน์ ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษารายละเอียดของสิ่งของเล็กๆ กล้องแต่ละประเภทนั้นมีราคาสูง ส่วนใหญ่จะถูกใช้งานตามโรงเรียนโดยนักเรียนจะต้องแบ่งกันใช้อุปกรณ์ซึ่งมีจำนวนจำกัด หรือใช้ในระดับภาคอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่ต้องติดกล้องถ่ายภาพเพิ่มทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งกล้องจุลทรรศน์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการพกพา หรือ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถ่ายภาพ จึงทำให้ไม่สะดวกต่อการพกพาและการแบ่งปันข้อมูล

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค มีภาระกิจในการดำเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ วิศวกรรม โดยทีมนักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PTL) วิจัยพัฒนานวัตกรรม “เลนส์มิวอาย ” และ “ฐานรองรับวัตถุแบบประกอบด้วยตัวเอง Do-It-Yourself (DIY)” ซึ่งเลนส์มิวอายนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับกล้องที่ติดมากับอุปกรณ์พกพาอย่างแทปเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ ใช้เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบพกพา บันทึกภาพวัตถุขนาดเล็กได้ง่ายขึ้น และเมื่อนำมารวมเข้ากับคุณสมบัติอื่นของอุปกรณ์พกพา เช่น เชื่อมต่อกับเครือข่ายและความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม จะช่วยให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลที่ได้ เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน และ การพัฒนาแอพลิเคชั่นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้

MuEye

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์:เลนส์มิวอาย รุ่น 25S,50S,100S

เลนส์พอลิเมอร์ มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อการใช้งาน สามารถติดกับกล้องถ่ายภาพพกพาอย่างแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน และใช้งานเป็นกล้องจุลทรรศน์พกพา

MuEye
รูปที่ 1 แสดงเลนส์มิวอายรุ่น 50S

วิธีใช้

 1. ใช้มือสะอาดจับที่ฐานรองรับเลนส์ (กำลังขยายสามารถเลือกได้ ขึ้นกับรุ่นของเลนส์)
 2. วางเลนส์ไว้หน้ากล้อง (สามารถใช้งานได้ทั้งกล้องด้านหน้า และด้านหลังของอุปกรณ์ถ่ายภาพพกพา)
 3. กดฐานรองรับเลนส์เล็กน้อยเพื่อให้ฐานรองรับแนบสนิทกับกล้อง
 4. ปรับระยะห่างจากวัตถุให้เหมาะสม ใช้ส่องดูวัตถุและบันทึกภาพ/วิดิทัศน์ ตามต้องการ
 • เลนส์มิวอายรุ่น 25S
  • กำลังขยาย 25 เท่า
  • ระยะห่างจากวัตถุ 10 มิลลิเมตร
 • เลนส์มิวอายรุ่น 50S
  • กำลังขยาย 50 เท่า
  • ระยะห่างจากวัตถุ 5 มิลลิเมตร
 • เลนส์มิวอายรุ่น 100S
  • กำลังขยาย 100 เท่า
  • ระยะห่างจากวัตถุ 2.5 มิลลิเมตร

วิธีการเก็บรักษา

เก็บในกล่องเลนส์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝุ่นละออง สามารถทำความสะอาดด้วยสบู่เหลว น้ำยาล้างจาน แชมพู และล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งโดยไม่ต้องเช็ด

 • Magnification: Model 25S (Single lens 25x) Model 50S (Single lens 50x) Model 100S (Single lens 100x)
 • Mounting: Self-attached-flexible polymer
 • Handle: Clear reinforced polymer for easy handling
 • Compact case: Circular case 8.15g, Weight 8.3g (net), 0.15g (gross) Patents pending
MuEye

อุปกรณ์ขาตั้งแบบ DIY มีน้ำหนักเบา เหมาะกับการใช้งานในทุกที่ ชุดอุปกรณ์ประกอบเองนี้จะช่วยกระตุ้นทักษะการเรียนรู้ของผู้ใช้ อีกทั้งมีแหล่งกำเนิดแสง แบตเตอรี่ และลูกบิดหมุนปรับระยะวัตถุ ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ด้วยเลนส์มิวอายสนุกยิ่งขึ้น

วิธีใช้

 1. ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ตามหมายเลขที่แสดงตามรูปที่ 2
 2. นำแบตเตอรี่ (หมายเลข 8) เชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดแสง
 3. เปิดแหล่งกำเนิดแสงจากสวิตซ์ใต้แผ่นหมายเลข 1
 4. ใช้งานร่วมกับเลนส์มิวอาย ส่องดูตัวอย่างตามต้องการ ตามรูปที่ 3
MuEye
รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์ขาตั้งแบบ DIY

คำอธิบายหมายเลขต่างๆ

 • หมายเลข 1 แผ่นด้านบน ใช้รองรับแหล่งกำเนิดแสง วงจรไฟฟ้า และ สวิตซ์ของแหล่งกำเนิดแสง
 • หมายเลข 2 แผ่นรองรับตัวอย่าง ใช้งานชิ้นงานตัวอย่าง สามารถปรับความสูงได้
 • หมายเลข 3 ฐานล่าง ใช้รองรับอุปกรณ์ขาตั้ง
 • หมายเลข 4 สกรู ใช้เชื่อมต่อแผ่นด้านบนและฐานล่าง และใช้ปรับความสูงของแผ่นรองรับตัวอย่าง
 • หมายเลข 5 เสายึด ใช้สร้างความแข็งแรงของชิ้นงาน
 • หมายเลข 6 ลูกบิดปรับความสูง ใช้ปรับความสูงของแผ่นรองรับตัวอย่าง
 • หมายเลข 7 เกลียว ใช้รองรับลูกบิด
 • หมายเลข 8 แบตเตอรี่ ใช้ให้พลังงานแก่แหล่งกำเนิดแสง
MuEye
รูปที่ 3 แสดงการใช้งานของขาตั้งและเลนส์มิวอายทั้งกล้องด้านหน้าและด้านหลัง

Weight (without battery) 55.5g , Weight (with battery) 92.5g, Battery life 40 hours

หมายเหตุ: รูปแบบของขาตั้งสำหรับวางตัวอย่างอาจมีการปรับเปลี่ยนได้

MuEye
วิจัยและพัฒนาโดยทีมนักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PTL)

สนใจผลิตภัณฑ์/ผลงาน:

ติดต่อ : ศูนย์หนังสือ สวทช.
https://www.facebook.com/NSTDAbookstore/
mueye

วันที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2559 10:26