MENU
Banner

บทความพิเศษ

thumbnail

ตอบโจทย์ผู้ใช้งานด้วยการสื่อสารที่เหนือกว่า | เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วย CUI

Conversational User Interface หรือ CUI พรมแดนใหม่เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคเพิ่มบทบาทและสร้างความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับความคาดหวังด้วยการรู้จักและรู้ใจผู้ใช้งานในปัจจุบันและอนาคต
thumbnail

“Big Data” ชี้เป้าคนจนอยู่ที่ไหน มีปัญหาอะไร ส่วนจะหลุดพ้นความจนได้หรือไม่ ? ต้องอาศัยฝีมือ “ผู้บริหาร”

ความยากจน เป็นปัญหาเรื้อรังที่ทุกภาคส่วนพยายามแก้ไขมาโดยตลอด แต่ด้วยนิยามของความเรื้อรังการขจัดความยากจนนั้นไม่ง่าย...
thumbnail

“AI Nation” ไทยแลนด์แดนปัญญาประดิษฐ์ ร่วมสร้าง “Smart Nation”

แม้เทรนด์ด้าน AI ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางเมื่อไม่นานนัก แต่ได้รับการวิจัยพัฒนาเสมือนแหล่งน้ำมันดิบของโลกอย่างรวดเร็ว ทั่วโลกต่างแข่งขันกันพัฒนาเพื่อกลั่นกรองผลผลิตจาก AI เช่นเดียวกันกับประเทศไทย
thumbnail

ทิศทางสื่อสอน Coding สัญชาติไทยในภารกิจก้าวทันเทคโนโลยี

“KidBright” สื่อการสอน Coding วิชาดาวเด่นในหลักสูตรน้องใหม่ ว่ากันว่าเป็นไม้เด็ดของการศึกษาไทยเพื่อเตรียมเด็กไทยสู่ศตวรรษ 21 โดยเฉพาะ แต่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นโจทย์ท้าทายนวัตกรรมเพื่อการศึกษาว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ . . .