ทะลุ 12 ล้าน ! ย้อนดูการสถิติการใช้งานของ AI for Thai ตลอดปี 2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
aiforthai-static

 

AI for Thai เกิดจากความมุ่นมั่นของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ที่จะสร้างเทคโนโลยีฐานรากทางด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) ให้กับประเทศไทย โดยนำผลงานวิจัยที่มีอยู่ทางด้านปัญญาประดิษฐ์มาเผยแพร่ในรูปแบบการให้บริการ หรือ API เพื่อให้นักพัฒนานำไปต่อยอด สร้างสรรค์และพัฒนาแอปพลิเคชันให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงธุรกิจและสังคม โดยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2562 (NECTEC-ACE 2019)

นับตั้งแต่วันเปิดตัวจนถึงปัจจุบัน AI for Thai ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีตัวเลขการใช้งานกว่า 5 ล้านครั้งต่อเดือน เนคเทค-สวทช.มีแผนที่จะสนับสนุนให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เติบโตขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านการให้บริการเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน AI แบบครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ภาษา รูปภาพ และการสนทนา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับภาคศึกษาและสาธารณประโยชน์

aiforthai-static

 

นอกจากนี้ AI for Thai ยังสนับสนุนการสร้างกลุ่มนักพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย ผ่านการกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการอบรมการใช้งาน AI for Thai ทั้งในรูปแบบ online และ offline รวมไปถึงการสนับสนุนให้นำ AI for Thai หรือ Service อื่น ๆ มารังสรรค์เป็นระบบประยุกต์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในอนาคต ผ่านกิจกรรม AI for Thai Hackathon อีกด้วย

สำหรับสถิติการใช้งาน AI for Thai ตลอด 1 ปีที่ผ่านมานั้น AI for Thai มีผู้เข้าใช้งานรวมกว่า 12 ล้านครั้ง และมียอดผู้ใช้งานรวม 3,300 คน โดยมีถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานรัฐและเอกชน จำนวน 24 หน่วยงาน หนึ่งในนั้น คือ การส่งมอบคลังเสียงพูดแก่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) บริการสร้างแช็ตบอตสำหรับสนทนาอัตโนมัติ (ABDUL Platform) แก่บริษัท เทอราบิท จำกัด นอกจากนี้ บริการของ AI for Thai ยังมียอดการใช้งานมากกว่า 1 แสนครั้ง โดยบริการวิเคราะห์ความคิดเห็น (Sentiment) และวัตถุประสงค์ (Intent) จากข้อความภาษาไทย หรือ S-Sense เป็นบริการที่มียอดการใช้งานสูงสุดกว่า 4 ล้านครั้ง อีกด้วย

aiforthai-static สถิติผู้ใช้งาน AI for Thai (ภาพโดย | สุตาภัทร กันผง)

 

ก้าวต่อไปของ AI for Thai นั้น เนคเทค-สวทช. ยังคงยืนหยัดในการพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์ม AI for Thai เพื่อให้เป็นชิ้นส่วนและกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างและขับเคลื่อนระบบนิเวศทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Ecosystem) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้าง API ใหม่ๆ นำมาให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งานในประเทศไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง