MENU
Banner

Knock Knock Knock เปิดประตูรู้จักเนคเทค | EP.6 ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (DSS)

Knock knock

อยู่ที่ไหนก็ดูได้ ! เปิดประสบการณ์ใหม่ เยี่ยมชมเนคเทคสไตล์ New Normal ด้วยมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 เนคเทค – สวทช. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานวิจัย สู่ช่องทางออนไลน์ในรายการ “Knock Knock Knock เปิดประตูรู้จักเนคเทค” เสมือนเปิดบ้านนักวิจัยเนคเทค

Ep.6 เราจะพาผู้ชมไปรู้จักทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (DSS) เป็นทีมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพยากรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics เพื่อให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น ทำไมเกิดขึ้น เมื่อไหร่จะเกิดขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลแบบ Real-Time หรือ Near Real-Time ตลอดจนคณิตศาสตร์ชั้นสูงเพื่อการผสานข้อมูลให้เข้ากับแบบจำลองเพื่อลดความไม่แน่นอนของผลพยากรณ์ เพื่อให้ได้ผลพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำสามารถนำไปใช้

เทคโนโลยีช่วยให้ "การตัดสินใจ" มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย!!

สามารถติดตามการเยี่ยมชมผลงานวิจัยเนคเทคที่น่าสนใจ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวกสบายง่าย ๆ แล้ววันนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว