เนคเทคโชว์เทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคมเมืองในงาน Asia Digital Expo 2018

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Asia Digital Expo 2018

งาน “Asia Digital Expo 2018: Digital Transformation” เปิดอย่างเป็นทางการ โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมานี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 มกราคม 2561 โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ภายในงานประกอบด้วย หน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน ขนทัพกูรูดิจิทัล เทคโนโลยีชั้นนำและนวัตกรรมสุดล้ำมากมายหลายรายการร่วมพลิกโฉมธุรกิจ SMEs มาร่วมจัดแสดง เช่น appPromptPost ของไปรษณีย์ไทย นวัตกรรมการถ่ายภาพในแบบ 360 องศา หรือแบบ 3 มิติและ VR 360 องศา +360 องศา เป็นต้น

Asia Digital Expo 2018

ในการนี้เนคเทค-สวทช. โดยห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ นำ 3 ผลงานตอบโจทย์ “งานวิจัยใช้ได้จริง ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยแก้ปัญหาสังคมเมือง” ประกอบด้วย

Traffy Waste
ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยบริหารงานและวางแผนจัดเก็บขยะ โดยติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งความละเอียดสูง (GNSS) ทั้งที่รถเก็บขยะและที่ถังขยะ ระบบสามารถระบุกิจกรรมการเก็บขยะของรถเก็บขยะ สามารถแสดง เส้นทาง ระยะทาง เวลาที่ใช้ในการเก็บขยะ เวลาที่ใช้ในการเก็บแต่ละรอบ และยังสามารถให้ประชาชนแจ้งปัญหาขยะของเจ้าหน้าที่ ผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วย
Traffy Fondue
แอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้สามารถแจ้งปัญหาที่พบและติดตามสถานะดำเนินการแกัไขปัญหา ของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
Traffy Transit
ระบบทำนายเวลารถเข้าป้าย แอปพลิเคชันแสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถ ทำนายเวลาที่รถเดินทางเข้าป้าย, ตรวจจับพฤติกรรมการขับรถ ด้วยระบบติดตามตำแหน่งความละเอียดสูง GNSS แสดงภาพจากกล้อง CCTV และแสดงข้อมูลความเร็วของถนน ปริมาณและชนิดยานพาหนะจากกล้อง CCTV
Asia Digital Expo 2018
Asia Digital Expo 2018
Asia Digital Expo 2018