“ต่อกล้าอาชีวะ ปี64” ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

Facebook
Twitter

ประกาศผลแล้ว! 35 ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก “ต่อกล้าอาชีวะ”

ขอแสดงความยินดีกับผลงานทางเทคโนโลยีการเกษตรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “ต่อกล้าอาชีวะ” ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa) และผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก ทั้ง 35 ผลงาน

ตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณา

 

 

ทีมผู้พัฒนาทั้ง 35 ผลงาน สามารถตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการลำดับต่อไปได้ที่ ข้อกำหนดของผลงานที่ผ่านรอบแรก

ติดตามการประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งรูปแบบการดำเนินโครงการฯ ได้ทาง เว็บไซต์หลักโครงการฯ  และ Facebook: ต่อกล้าให้เติบใหญ่