TorKlaR-Cheewa

ทีมพี่เลี้ยงของโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 26 ก.ค. 2565 - 09.47 น.

 
     ภายใต้โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa) มีทีมพี่เลี้ยง (โคช) ซึ่งเป็นนักวิจัย วิศวกร จากเนคเทค/ สวทช. ผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยมาอย่างยาวนาน มาร่วมให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อต่อยอดผลงานของเยาวชนในโครงการให้ก้าวหน้ามุ่งสู่การใช้งานได้จริง และเหล่านี้คือข้อคิดที่ฝากถึงน้อง ๆ จากทีมโคช
 
โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa)
ดำเนินการโดย | งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
ร่วมกับ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สนับสนุนโดย | มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 
    
     
      
      
 
 
 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 08 พ.ย. 2564 - 15.52 น.

ขอแสดงความยินดีกับผลงานทางเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa)
ทั้ง 15 ผลงาน ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาได้ที่นี่

ติดตามการประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งรูปแบบการดำเนินโครงการฯ
ได้ทางเว็บไซต์หลักโครงการฯ ไลน์กลุ่ม และ Facebook: ต่อกล้าให้เติบใหญ่

 

 

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ศ. 15 ต.ค. 2564 - 07.55 น.

ขอแสดงความยินดีกับผลงานทางเทคโนโลยีการเกษตร
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa)
และผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก ทั้ง 35 ผลงาน
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาได้ที่นี่

และทีมผู้พัฒนาผลงานทั้ง 35 ทีมสามารถเข้าอ่านรายละเอียด
ของขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการลำดับต่อไปได้ที่

ข้อกำหนดของผลงานที่ผ่านรอบแรก

ติดตามการประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งรูปแบบการดำเนินโครงการฯ
ได้ทางเว็บไซต์หลักโครงการฯ และ Facebook: ต่อกล้าให้เติบใหญ่

 

ผลการสมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 11 ต.ค. 2564 - 18.07 น.

ขอยินดีต้อนรับกับทั้ง 57 ผลงาน
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564
(Agritronics @ R-Cheewa)
สามารถเข้าดูรายละเอียดของทั้ง 57 ผลงานได้ที่นี่

และติดตามการประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งรูปแบบการดำเนินโครงการฯ
ได้ทางเว็บไซต์หลักโครงการฯ และ Facebook: ต่อกล้าให้เติบใหญ่

เปิดรับสมัครโครงงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 17 ส.ค. 2564 - 17.25 น.

เปิดรับสมัครโครงงาน/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ที่จะมาช่วยค้นหาวิธี แนวทาง จัดทำเครื่องมือ
และอุปกรณ์ สำหรับแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร

ในการเพิ่มผลิตผล ลดต้นทุน ลดระยะเวลา ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต ให้ดียิ่งขึ้น
ชิงทุนในการพัฒนาผลงานมูลค่า 40,000 บาท และรับการอบรมภายในโครงการฯ ฟรี!
พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำจากนักวิจัยพี่เลี้ยง และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลงาน
ให้สามารถใช้งานได้จริงอีกด้วย
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่