ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมนักวิจัยเนคเทคคว้ารางวัลจากงาน E-NETT ครั้งที่ 12

คณะนักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 หรือ 12th Conference On Energy Network of Thailand: E-NETT ซึ่งเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายทางด้านพลังงาน การนำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งระดมความคิด แลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน โดยในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมขึ้น ในระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก โดยนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) ได้รับรางวัลบทความดีเยี่ยม และบทความดีเด่น จากงานประชุมวิชาการดังกล่าว ดังนี้ 1. รางวัลบทความดีเยี่ยม เรื่อง การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ถูกใช้ในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด BIPV ที่มีสีสันสวยงาม

4 ขั้นตอนการเลือกซื้อหลอดไฟ LED

ปัจจุบันหลอดไฟ LED กลายเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดไฟชนิดอื่นๆ และแสงไฟที่ไม่เป็นอันตราย ด้วยเหตุนี้ทำให้มีผู้เข้ามาประกอบกิจการด้านหลอดไฟ LED เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้งานมีตัวเลือกในการเลือกซื้อหลอดไฟ LED มากขึ้นเช่นเดียวกัน หากเราเลือกซื้อหลอดไฟ LED ที่ไม่ได้คุณภาพ อาจนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราได้ วันนี้ เนคเทคจึงได้รวบรวมเทคนิคที่จะช่วยให้การเลือกซื้อหลอดไฟ LED ของทุกคนเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น  [Download PDF] 4 ขั้นตอนการเลือกซื้อหลอดไฟ LED ที่ปลอดภัย 1. ทำได้ง่ายๆ โดยการสำรวจจุดใช้งานภายในบ้าน ว่าต้องการแสงสว่างมากน้อยเพียงใด เพื่อเลือกประเภทของหลอดไฟ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ประเภทหลอดไฟนั้น แบ่งตามทิศทางของแสงได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบมีทิศทาง และแบบไม่มีทิศทาง (กระจายแสงรอบรอบตัว) เมื่อได้ประเภทหลอดที่ต้องการแล้วอย่าลืมตรวจสอบขั้วหลอดไฟที่ติดตั้งอยู่ด้วยว่าเป็นขั้วลักษณะใด เนื่องจากหลอดไฟแต่ละรุ่น/ประเภท มีขั้วหลอดที่ต่างกัน ประเภทหลอดไฟที่นิยมในประเทศไทย ได้แก่ หลอดรูปทรงถ้วย (MR) หลอดรูปทรงพาร์ (PAR) หรือทรงดอกเห็ด

สวทช. สนช. และ Huawei เซ็น MOU พัฒนาองค์ความรู้รองรับ Digital Economy

กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน – วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากประเทศไทย ประกอบด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เดินทางเยี่ยมชมศูนย์จัดแสดงความก้าวหน้าทางการวิจัยและพัฒนาของบริษัท หัวเหว่ย จำกัด ณ Business Executive Briefing Center กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญของบริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผลจากการเยือนครั้งนี้ คณะผู้แทนจากประเทศไทยและบริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เห็นชอบร่วมกันในการลงนามในเอกสารความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย และได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON COLLABORATION FRAMEWORK WITH GLOBAL PLAYERS

App “คุณลูก” ร่วมจัดแสดงในงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เนคเทคนำผลงาน Application “คุณลูก-Khun Look” ร่วมงานแถลงข่าว “สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือนทั่วไทย” ในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมการแพทย์ทหารบก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) โดย ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย และทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยระบบและข้อมูลสุขภาพ (HDA) หน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์ (BESRU) นำผลงาน Application “คุณลูก-Khun Look” ร่วมจัดแสดงในงานแถลงข่าวการจัดงาน “สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9 เดือน