ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนทุนที่ผลงานและความประพฤติดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ