ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท.เปิดงานการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC ACE 2015

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. เปิดงานการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC ACE 2015 ชูแนวคิด “พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม” A Driving Force to an Innovation Economy กรุงเทพฯ – เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี ๒๕๕๘ (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2014) ภายใต้แนวคิด “เนคเทค: พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม หรือ A Driving Force to

ผศอ.แสดงความยินดีพนักงานและนักวิจัยที่ได้รางวัล

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นักวิจัยเนคเทค และทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์ (CTI) หน่วยพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์ (BESDU) โดยนายก้องยศ วังคะออม ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์ และดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี ได้รับรางวัล Best Paper Award ด้าน IT จากงานประชุมวิชาการ ECTI-CON 2015 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24-27 มิถุนายน 2558 ในบทความทางวิชาการเรื่อง High-Quality Web-Based Volume Rendering in Real-Time

แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่น

โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ซึ่งเป็นโครงการ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี ดร.กว้าน สีตะธนี ที่ปรึกษา เนคเทค ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค ดร.กิตติ วงศ์ถาวรา วัฒน์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สายข้อมูลความมั่นคงและนวัต กรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นายบัณฑิต นิล อุดมศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ ประจำ จ. แม่ฮ่องสอน ดร.ศุภกร สิทธิไชย คุณธัญศญา เครือวงษา ร่วมเฝ้ารับ เสด็จฯ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการ เอกลักษณ์ของชาติ ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และ โครงการดีเด่นของชาติเพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่บุคคล หน่วยงาน

เนคเทค ร่วมจัดกิจกรรม ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค เป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดยมีคุณสุธิดา มาไลยพันธุ์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวเปิดงาน เนคเทคได้นำเสนอผลงานวิจัย พาที (PARTY) ระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวจากผลงานวิจัยและพัฒนา โดยคุณศวิต กาสุริยะ นักวิจัยเนคเทค หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ (INIRU) เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้ เนคเทคได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขีดความสามารถของเนคเทค เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรายงานข่าวและสารคดีเชิงข่าวไอที ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ของวงการไอทีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จนเกิดเป็นเครือข่ายผู้สนใจผลิตข่าวไอทีที่กว้างขวางยิ่งขึ้น